Logo Jitřenka

Dětská skupina Jitřenka

Kroužek tvořivých ručiček

Kroužek tvořivých ručiček

Vážení rodiče, rádi bychom Vám představili kroužek vhodný pro děti, které rády malují, modelují nebo cokoli kreativně tvoří. Kroužek tvořivých ručiček rozvíjí u dětí umělecké nadání, estetické cítění a kreativitu.

Děti se zde naučí pracovat s rozmanitými výtvarnými materiály od papíru po přírodniny.

Děti se naučí:

  • pracovat s různými výtvarnými materiály
  • rozvíjet svou fantazii
  • spoustu zajímavých výtvarných technik
  • vytvářet různé dekorace

Každou středu s paní učitelkou Janou a Petrou.

Logo Jitřenka