Logo Jitřenka

Dětská skupina Jitřenka

Kontakt

Římskokatolická farnost – arciděkanství Mladá Boleslav

Kateřiny Militké 58/10, 293 01 Mladá Boleslav
IČ: 42716845
zastoupená: A.R.D. Ing. Mgr. Pavol Poláček, arciděkan
E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
Telefon: +420 326 324 115
Číslo přímo do Jitřenky na paní učitelky je +420 733 434 203 (omlouvání dětí atd.)
V případě zájmu o umístění Vašeho dítěte do Jitřenky prosím nás kontaktujte na e-mailu: l.kudibalova@gmail.com

Logo Jitřenka