Logo Jitřenka

Dětská skupina Jitřenka

Kontakt

Zřizovatel:

Římskokatolická farnost – arciděkanství Mladá Boleslav

Kateřiny Militké 58/10, 293 01 Mladá Boleslav
IČ: 42716845
zastoupená: A.R.D. Ing. Mgr. Pavol Poláček, arciděkan
E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
Telefon: +420 326 324 115
Číslo přímo do Jitřenky na paní učitelky je +420 733 434 203 (omlouvání dětí atd.)
V případě zájmu o umístění Vašeho dítěte do Jitřenky prosím kontaktujte ředitelku školky paní Petru Ondráčkovou na tel. čísle 773 963 334 nebo na e-mailu: mbjitrenka@gmail.com

Petra Ondráčková
ředitelka Jitřenky

tel. číslo 733 434 203
péče o děti, zastřešení denního provozu Jitřenky, komunikace s rodiči

Bc. Andrea Vymyslická (Mihálová)
pedagogický pracovník

Jiřina Zouharová
pedagogický pracovník

Jana Tuzarová
pedagogický pracovník

Ing. Lucie Kudibálová
pastorační asistentka ve farnosti
Osoba zodpovědná za projekt dětské skupiny, metodické vedení, personální a provozní záležitosti, komunikace s rodiči

Logo Jitřenka